Personal‎ > ‎Catedra de matematică‎ > ‎

Resurse pentru elevi

Baze de numerație 
Applet-ul prezintă semnificația scrierii unui număr într-o bază de numerație b. Cursoarele incluse vă permit să modificați baza b și cifrele numărului a reprezentat.
Exercițiu: Determinați scrierea numărului a, dat în baza b, în baza 10. 
Pentru a verifica dacă rezolvarea pe care ați dat-o este corectă, apăsați ”săgeata spre dreapta” în partea de jos a applet-ului GeoGebra.
 


Funcția de gradul al doilea (cazul a>0)
În applet-ul de mai jos, modificați cu ajutorul cursoarelor valorile coeficienților a, b și c.
Pentru diferite valori ale coeficienților, precizați semnul funcției, intervalele de monotonie și imaginea funcției.
Pentru verificarea răspunsurilor, bifați una câte una check-boxurile și observați pe grafic reprezentările corespunzătoare.
Realizați un studiu similar pentru cazul în care coeficientul lui x^2 este negativ.


Cazul a<0:
Subpagini (1): Teste