Calendar recapitulare

Recomandări de eșalonare a pregătirii elevilor în vederea susținerii cu rezultate cât mai bune

a examenelor naționale și a simulărilor naționale,

în anul școlar 2019-2020