Clase și diriginți

În anul școlar 2017-2018 elevii colegiului sunt repartizați în următoarele clase: