Proiecte educative derulate de Asociația de părinți

Pe parcursul anului școlar 2018-2019 se derulează proiectul

LEARN4YOU / AFACERI PENTRU VIITOR

ce are ca obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, încurajarea tinerilor între 15 -19 ani să-şi dezvolte abilităţi practice necesare pentru a transforma ideile în realitate sub supravegherea antreprenorilor sătmăreni şi a crea schimbări pozitive pentru propriul lor viitor şi pentru comunitatea locală. Proiectul a fost finanțat de Clubul Rotary Satu Mare și Asociația de părinți.

Prezentare ppt Learn4You

Pe parcursul anului 2018 s-a derulat proiectul

EMINESCIENII ȘI MAREA UNIRE

ce a avut ca obiectiv readucerea în conștiința publică a unor personalități legate de istoria locală și națională, făuritori ai Marii Uniri din 1918, care au influențat evoluția întregii comunități sătmărene și regionale.

În cadrul proiectului s-au publicat:

  • Pop O. T. şi Câmpean V., CORNELIU MEZEA un destin prea repede frânt, Caietele eminescienilor sătmăreni, vol. 14, Editura Citadela, Satu Mare, 2018;
  • Numărul aniversar al revistei Luceafărul și Noi, la 50 de ani de la apariția primului număr al revistei școlare Luceafărul.
  • Horșia M., Cherecheș N., Rațiu S., Eminescienii și Marea Unire, Caietele eminescienilor sătmăreni, vol. 16, Editura Citadela, Satu Mare, 2018.

De asemenea s-a desfășurat un amplu eveniment cultural-artistic, sub genericul ”Celebrăm România”, în cadrul căruia prof. Radu Jugureanu a lansat pentru sătmăreni Enciclopedia digitală ”România 1918. Oameni, momente, imagini.”, iar elevii și profesorii colegiului au prezentat un emoționant spectacol dedicat Centenarului României. Finanțarea a fost asigurată de Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și Asociația de părinți.

Urmăriți prezentarea Enciclopediei digitale ”România 1918” și a spectacolului desfășurat la Casa de cultură în 7 noiembrie 2018.

Lansarea revistei Luceafărul, ediție jubiliară

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 s-a derulat proiectul

OPREȘTE INTIMIDAREA / DELETE BULLYING

ce a avut ca obiectiv conștientizarea existenței fenomenului de intimidare și acționarea pentru oprirea acestor comportamente. Proiectul a fost finanțat de Clubul Rotary Satu Mare și Asociația de părinți.

Prezentare ppt Delete Bullying.ppt
https://sites.google.com/view/delete-bullying/acas%C4%83?authuser=0

La finalul anului 2017 s-a desfășurat Serbarea de Crăciun, la Casa de Cultură a sindicatelor, eveniment susținut financiar de Asociația de părinți.

Pe parcursul anului 2017 s-a derulat proiectul

PERSONALITĂȚI EMINESCIENE ÎN CULTURA SĂTMĂREANĂ ȘI NAȚIONALĂ

ce a avut ca obiectiv readucerea în conștiința publică a unor personalități legate de istoria Liceului ”Mihai Eminescu” și care au influențat evoluția întregii comunități sătmărene și regionale.

În cadrul proiectului s-au publicat:

  • Pop Ovidiu T. şi Pop A., Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare Monografie, Colecţia Centenarium, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2017;
  • Necşe Karina, Biografii uitate din Primul Război Mondial: General maior (r) Victor Popescu, artizan al frontierei de nord-vest a României, Caietele eminescienilor sătmăreni, vol. 11, Editura Citadela, Satu Mare, 2017;
  • Labas Diana Renata, Aspecte din viaţa şi activitatea pictorului, prof. Aurel Popp, Caietele eminescienilor sătmăreni, vol. 12, Editura Citadela, Satu Mare, 2017;
  • Pop, O. T., Horşia, M. şi Necşe, K., Organizaţii de tineret de la Liceul Mihail Eminescu-Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Caietele eminescienilor sătmăreni, vol. 13, Editura Citadela, Satu Mare, 2017.

Finanțarea a fost asigurată de Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și Asociația de părinți.

Lansarea monografiei colegiului - iunie 2017

Pe parcursul anului școlar 2016-2017 s-a derulat proiectul

EVRICA

Educat pentru Viaţă- Responsabil,

In-dependent, Conştient, Atent

ce a avut ca obiectiv sensibilizarea şi conştientizarea elevilor și părinților de la CNME cu privire la implicaţiile distructive ale consumului de droguri, alcool sau tutun. Proiectul a fost finanțat de Clubul Rotary Satu Mare și Asociația de părinți.

Prezentare ppt EVRICA raport final.ppt