Comunitate

Activitatea școlii este coordonată financiar și administrativ de Consiliul Local, Primăria municipiului și Inspectoratul școlar județean. De asemenea părinții elevilor din colegiu, constituiți în Asociația părinților reprezintă un factor important în luarea deciziilor. Astfel se constituie un consiliu de administrație, având în componență directorii unității, cadre didactice și reprezentanți ai comunității locale, care reprezintă organismul suprem în luarea deciziilor de management ale școlii.

Colaborarea cu părinții elevilor reprezintă un obiectiv important și se materializează in diverse moduri:

  • întâlniri periodice pentru reglarea situațiilor conflictuale

  • activități de lectorat pentru sprijinirea părinților în educarea copiilor

  • susținerea financiară a elevilor cu performanțe deosebite

  • completarea bazei materiale a școlii prin dotarea cu mijloace didactice moderne