Lansarea monografiei colegiului - iunie 2017

   Joi, 22 iunie 2017, Sala Amfiteatru a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, a avut loc lansarea monografiei colegiului, apărută în această primăvară la Editura Didactică și Pedagogică din București și semnată de profesorul dr. Ovidiu T. Pop și dr. Aurel Pop. 

    Monografia apare cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al municipiului Satu Mare, a Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu” Satu Mare, a Asociației de părinți a elevilor Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare și a Editurii Citadela din Satu Mare.

    Această recentă monografie actualizează informațiile cu referire la istoricul școlii, respectiv cele care prezintă activitatea dascălilor acesteia (din activitatea catedrelor, rezultate la olimpiade şi concursuri).

    Un capitol prezintă numele elevilor care sunt șefi de promoție la absolvirea claselor de gimnaziu și a celor care sunt șefi de promoție la absolvirea anilor de liceu.

    Alte capitole care se regăsesc în prezenta monografie sunt Ethosul reflectat în activităţile şcolii, Reviste şcolare, Absolvenţi ai colegiului, care au studiat/studiază în străinătate, Profesorii de la Liceul Mihai Eminescu - Colegiul Naţional Mihai Eminescu care au obţinut titlul de doctor.

    Prin prezentarea capitolelor Foşti elevi ai liceului, realizaţi excepţional: „Eminescienii”, câţiva dintre absolvenţii deosebiţi ai liceului, cărora le facem şi o scurtă prezentare, Profesori remarcabili ai liceului, cu activitate multiplă şi variată, se aduce recunoștință elevilor și dascălilor acestei școli ale căror realizări contribuie la progres.

    Volumul se încheie cu capitolul Momente din viaţa liceului, ce prezintă fotografii adunate în timp.

    Prima monografie a școlii apare în anul 1994 și este semnată de dr. Aurel Socolan și prof. Lucia Munteanu.

    Următoarele două monografii, apărute la editura Citadela, în anul 2009, respectiv, în anul 2012, îi au ca autori pe regretatul prof. Gheorghe Cosma, fost director al acestui liceu, prof. Rozalia Cosma și prof. dr. Ovidiu T. Pop, cel care cu dăruire specifică unui eminescian de excepție face posibil ca, odată cu trecerea timpului, activitatea dascălilor și elevilor acestei școli, să constituie pagini de istorie.

  

https://goo.gl/photos/n6GLDYMNKx8EyQXu8