Personal

Personalul didactic de predare, în anul școlar 2023-2024

Catedra de limba și literatura română

Catedra de matematică

Catedra de limbi moderne

Catedra de informatică și tehnologii

Catedra de științe ale naturii

Catedra ”Om și societate”

Catedra de educație fizică, sport și arte

Personalul didactic auxiliar

SABĂU Mariana secretar

MIHAI Anita Terez secretar

PETRUȚ Maria administrator financiar

ANDERCOU Rodica laborant

MOLNAR Vasile analist

Personalul nedidactic

ARDELEAN Daniela Monica    îngrijitor

BALINT Florica                          îngrijitor

COȚI Rodica                              îngrijitor

LISNIG Greti Melinda îngrijitor

RAȚIU Voichița                          îngrijitor

RIȚ Maria Daniela îngrijitor

OLAH Lucia Meda                    îngrijitor

TEMIAN Claudia Laura îngrijitor

COȚI Ioan                                   muncitor

GHIC Dănuț Florin                    paznic

PAȘCA Ioan                                paznic

PĂCURAR Cornel                      paznic