Oferta educaţională

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 cuprinde următoarele clase noi:

La nivel gimnazial o clasă a V-a cu un efectiv de 30 elevi;

La nivel liceal, filiera teoretică,

Profil real

specializarea

matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, 28 locuri

matematică-informatică intensiv informatică - 1 clasă, 28 locuri

științe ale naturii bilingv engleză - 2 clase, 56 locuri

științe ale naturii - 1 clasă, 28 locuri

Profil umanist

specializarea

științe sociale - 1 clasă, 28 locuri.

Prin ce se deosebesc cele două profile?

La profilul real se pune accent pe materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și se recomandă absolvenților să urmeze o facultate din domeniile: inginerie, medicină, științe exacte, științe economice etc.

La profilul umanist se pune accent pe materiile: limba și literatura română, limbi moderne, istorie, geografie, științe sociale și se recomandă absolvenților să urmeze o facultate din domeniile: limbi și comunicare, drept, psihologie, arte, științe politice și administrative etc.

Prin ce se deosebesc specializările din cadrul unui profil?

Între specializările matematică-informatică și ștințe ale naturii diferă numărul de ore de matematică, informatică, chimie și biologie și desigur, programa după care se studiază aceste discipline. Diferențierea se realizează în clasele a XI-a și a XII-a.

Între specializările filologie și ștințe sociale diferă numărul de ore de limbi, istorie, geografie și științe exacte și desigur, programa după care se studiază aceste discipline. Diferențierea se realizează în clasele a XI-a și a XII-a.

Ce înseamnă specializare bilingv engleză?

În cadrul acestor specializări se alocă un număr suplimentar de ore limbii engleze și se studiază istoria, cultura și civilizația Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii. La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe lingvistice la limba engleză eliberat de MEN. De asemenea elevii acestor specializări pot obține mai ușor o certificare a competențelor de utilizare a limbii engleze, cu recunoaștere internațională.

Ce înseamnă specializare intensiv informatică?

În cadrul acestei specializări se alocă un număr suplimentar de ore informaticii. La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe profesionale în informatică eliberat de MEN. Examenul de atestare poate fi susținut și de elevii specializării matematică-informatică bilingv engleză.