Elevi

În anul școlar 2021-2022 colegiul are un număr de 27 clase, repartizate pe următoarele nivele de studii, profile, specializări:

Nivel gimnazial

Clasa a V-a A

Clasa a VI-a A

Clasa a VII-a A

Clasa a VIII-a A

Nivel liceal - filiera teoretică, profilul, specializarea:

IX A real, matematică-informatică bilingv engleză

IX B* real, matematică-informatică intensiv informatică

IX C* real, matematică-informatică intensiv informatică

IX D real, științe ale naturii bilingv engleză 1/2, științe ale naturii 1/2

IX E umanist, științe sociale

X A real, matematică-informatică bilingv engleză

X B real, matematică-informatică intensiv informatică

X C real, matematică-informatică intensiv informatică

X D real, științe ale naturii bilingv engleză

X E real, științe ale naturii

X F umanist, științe sociale

XI A real, matematică-informatică bilingv engleză

XI B real, matematică-informatică intensiv informatică

XI C real, matematică-informatică intensiv informatică

XI D real, științe ale naturii bilingv engleză

XI E real, științe ale naturii

XI F umanist, științe sociale

XII A real, matematică-informatică bilingv engleză

XII B real, matematică-informatică intensiv informatică

XII C real, matematică-informatică intensiv informatică

XII D real, științe ale naturii bilingv engleză

XII E real, științe ale naturii

XII F umanist, științe sociale


*Repartizare conf art.26 din ROF al colegiului: ”Pentru repartizarea pe clase a elevilor admiși în clasa a IX-a, la aceeași specializare, se ierarhizează elevii în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar în cazul mediilor egale, se ordonează alfabetic, de la A la Z, după nume și prenume. Elevii cu număr impar din această ierarhie se repartizează în prima clasă, iar elevii cu număr par se repartizează în cealaltă clasă.”