Concursuri de angajare

Colegiul Național Mihai Eminescu anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de bibliotecar

(publicat 20.10.2020)

Rezultatul selecției de dosare (publicat 04.11.2020)

Rezultatul la proba scrisă (publicat 12.11.2020)

Rezultatul la proba de interviu (publicat 16.11.2020)

Centralizatorul punctajelor la probele concursului (publicat 18.11.2020).

Colegiul Național Mihai Eminescu anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de bibliotecar

(publicat 21.02.2020)

Nu s-au depus dosare de înscriere la concurs. (publicat 09.03.2020)

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice în anul școlar 2019-2020

(publicat 11.03.2019)

Colegiul Național Mihai Eminescu anunță organizarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului contractual

(publicat 19.09.2018)

Colegiul Național Mihai Eminescu anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante de bibliotecar

(publicat 21.08.2018)

Rezultate proba scrisă (publicat 13.09.2018)

Rezultate proba de interviu (publicat 17.09.2018)

Rezultate finale (publicat 17.09.2018)

Colegiul Național Mihai Eminescu anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă de paznic I

(publicat 21.06.2017)

Colegiul Național Mihai Eminescu anunță organizarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului contractual

(publicat 03.11.2016)

Rezultat examen de promovare

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ SATU MARE anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă de laborant I (0,25 post).

(publicat 20.10.2016)