Colegiul în prezent

Colegiul Naţional Mihai Eminescu se prezintă cu o carte de vizită pe măsura tradiţiei acestei şcoli şi pe măsura aspiraţiilor celor care îşi desfăşoară munca aici.

Activitatea se desfăşoară în două corpuri de clădiri, ce cuprind numeroase săli de clasă, 4 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de chimie, 1 laborator de biologie şi un muzeu de biologie, cabinete multimedia asociate diverselor arii curriculare, 1 cabinet-amfiteatru de matematică, 2 săli de sport, o bibliotecă cu peste 30.000 de volume, o frumoasă şi deosebită sală festivă şi terenuri de sport dotate cu instalaţie de iluminare artificială, în curtea şcolii. Aceste spaţii conţin o dotare materială, aflată în continuă modernizare şi extindere.

Cei peste 700 de elevi ai şcolii învaţă în 23 de clase de liceu şi 4 clase de gimnaziu. Clasele de liceu au specializări diverse: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii și ştiinţe sociale. Unele clase au specializare bilingv engleză, iar altele au regim de învăţare intensivă a informaticii. Clasele de gimnaziu constituie o importantă pepinieră pentru liceu şi sunt formate din copii extrem de ambiţioşi.

Corpul profesoral, deşi s-a aflat şi se află într-o continuă întinerire şi completare se menţine la un nivel ridicat al competenţei profesionale şi exigenţei didactice. În colegiu îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 50 de cadre didactice. Activitatea curentă a lor se completează cu o serie foarte largă de activităţi ştiinţifice, culturale, sportive în care sunt implicaţi desigur şi elevii şi care au ca scop principal completarea armonioasă a profilului fizic, intelectual şi moral al copiilor.

La buna desfăşurare a activităţii în şcoală îşi aduce o contribuţie importantă şi personalul auxiliar şi, nu în ultimul rând, părinţii care sprijină prin forţe proprii iniţiativele şcolii.

Deşi în anii trecuţi colegiul era considerat o fortăreaţă a ştiinţelor exacte, în prezent există preocupări şi rezultate de nivel înalt la învăţătură la toate disciplinele, atât la cele realiste cât şi la cele umaniste.

Păstrând mereu echilibrul între tradiţie şi modernitate elevii şi profesorii, împreună cu toţi partenerii noştri în educaţia copiilor încearcă să menţină statutul de şcoală-etalon, pe care îl are Colegiul în învăţământul românesc.

Colegiul este membru fondator al ASOCIAŢIEI COLEGIILOR CENTENARE, care s-a constituit la data de 18 iunie 2008 la iniţiativa Colegiului Naţional "Sf.Sava" din Bucureşti. Asociația are ca membri 27 de colegii din întreaga ţară, care funcţionează de cel puţin 100 de ani, și are ca scop promovarea calităţii în învăţământul românesc prin creşterea autorităţii şcolii, ca instituţie menită să consacre primatul valorilor intelectuale şi morale, necesare bunului cetăţean.

De-a lungul timpului mulți dintre absolvenții școlii s-au remarcat în diverse colțuri ale lumii sau în România, ca membrii apreciați și respectați ai comunităților în care s-au stabilit.

Ne mândrim în mod deosebit cu nume  care sunt înscrise în lista "Eminescienilor"