Primăvara francofoniei

23 aprilie 2018

PRIMĂVARA FRANCOFONIEI LA COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU

https://photos.app.goo.gl/MaTakan2tnh5LyYF2

În fiecare an, data de 20 martie e prilejul de a sărbători Ziua Francofoniei, alăturându-ne celor 250.000.000 de vorbitori de limbă franceză din întreaga lume. Elevii Colegiului Naƫional Mihai Eminescu din Satu Mare, pasionaƫi de această limbă de circulaţie internaţională, se pregătesc cu multe luni înainte pentru această zi, şi chiar prelungesc seria de manifestări şi acţiuni dedicate limbii franceze, până la finalul lunii aprilie, astfel încât putem vorbi despre o adevărată “primăvară” a francofoniei.

Activităƫile lor se înscriu într-o serie de examene şi concursuri  precum şi diverse proiecte la nivelul şcolii, la nivel naƫional sau chiar internaƫional.

Rezultatele excepƫionale obţinute în acest an sunt următoarele:

La examenul pentru obƫinerea atestatului de limbă franceză, organizat în colaborare cu Institutul Francez din Cluj Napoca, în data de 24 februarie, la Satu Mare, toƫi cei zece elevi care s-au prezentat, aceştia find din clase cu profile diverse, de la matematică-informatică bilingv engleză, ştiinţele naturii şi filologie, au promovat cu punctaje foarte bune. Este vorba despre: Fozocoş Andreea, XII B, Hendre Cristina, XI A, Lipcei Coralia, XI F, Mulcuţan Chiş Vlad, XI C, Poşteanu Agata, XI F, Rus Lavinia, XI A, Şteƫiu Amon, XI F, Zele Mădălina, XI A, care au obţinut diploma DELF, nivelul B1 şi Gherman Gabriela, XI B, Maniţa Manuela, XI F, care au obţinut diploma DELF, nivelul B2.

Calificarea la etapa naţională a Olimpiadei de limba franceză, organizată în fiecare an, reprezintă un obiectiv important pentru elevii interesaţi de acest domeniu de studiu. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” a reuşit performanƫa, în premieră, de a avea două eleve care să ne reprezinte judeţul în acest an la nivel naţional. Este vorba despre Ciupac Miruna, X D, pentru a doua oară participantă la acest nivel al olimpiadei, după calificarea din clasa a IX-a, şi Maniţa Manuela, XI F. Ciupac Miruna a realizat 86,50 de puncte, cumulate la cele doua probe, scrisă şi orală, pentru care a fost recompensată cu Menƫiune specială.

Noul număr al revistei şcolare în limba franceză NOS ESSAIS, a cărei publicaƫie  a fost relansată în anul 2012, a fost prezentat în data de 27 martie, în faƫa unui numeros public format din elevi şi profesori, dar şi a unui grup de tineri şi profesori francezi, din Valence, aflaƫi în vizită în liceul nostru. Elementul surpriză, care întregeşte designul copertei  acestui număr, este fotografia celui ce a fost iniţiatorul din 1936 al revistei, profesorul Aurel Peia. Doresc să aduc mulţumiri tuturor colegilor profesori, colaboratori la realizarea revistei, elevilor pentru implicare şi, mai ales conducerii colegiului pentru susţinere.

Realizarea acestei reviste oferă elevilor oportunitatea de a-şi exprima gândurile, ideile, creativitatea în limba franceză şi de a le evidenƫia performanƫele la această disciplină.

În acest sens, poezia şi  eseul publicate în revistă, cu care elevele Lipcei Coralia, XI F şi Maniƫa Manuela, XI F s-au înscris la Concursul de creaƫie literară în limba franceză “ Le Printemps de l`écriture”, au fost apreciate şi recompensate cu Menƫiuni speciale acordate de Asociaƫia Trait d`union din Valence, Franƫa.

Tot cu ocazia vizitei grupului de francezi, elevi din mai multe clase au realizat desene şi planşe având ca temă francofonia dar şi oraşul Valence, o expoziƫie de obiecte tradiƫionale din zonele folclorice locale, cu referire la 2018- Anul Patrimoniului Cultural, precum şi un scurt spectacol muzical, cuprinzând melodii româneşti şi din repertoriul unor cântăreƫi francezi. De organizarea acestei întâlniri  s-au ocupat doamnele profesoare Bratosin Carmen, Silaghi Gigelia, Kiraly Irina şi Molnar Mariana.

Cea mai recentă performanţă, dar nu ultima, este cea a elevilor Lungu Alexandra, XII A, Maşniţă Valentina, XII B şi Teodorescu Marius, XII B care au obţinut locul II la Concursul Premiilor Cluburilor Francofone de Afaceri, cu un joc video, Frenchie 2D, la secţiunea Sănătate/Mediu. Concursul în sine, la această secţiune avea ca obiectiv îndreptarea proiectelor înspre sensibilizarea copiilor în legatură cu mesajul dorit. Problema alimentaţiei este una actuală şi, din păcate, lipseşte din educaţia formală a copiilor. Prin Frenchie 2D am vrut să transpunem avantajele/dezavantajele fiecărui tip de alimentaţie  sănătos/nesănătos, într-o formă pe care copiii să o perceapă uşor având în vedere influenţa pe care o au jocurile, în general, asupra dezvoltării lor”- ne-a declarat Alexandra Lungu. După realizarea jocului, toate comenzile, descrierea dar şi prezentarea jocului au fost traduse în limba franceză, tot de către elevi.

Proiectul a fost coordonat de doamnele profesoare Durla-Paşca Elenita şi Molnar Mariana.

Iată că motivaţia interioară, munca individuală, perseverenţa şi dorinţa de perfecţionare dau roade şi îi pregătesc pe elevii de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu pentru reuşite în plan educaţional, profesional şi, nu în ultimul rând, personal. Le dorim success în continuare şi sperăm ca ei să reprezinte modele demne de urmat pentru cât mai mulţi elevi din judeţul nostru.

Molnar Mariana, profesoară de limba franceză, Colegiul Naţional Mihai Eminescu