Publicații în volumul Conferinței internaționale de învățământ virtual

În 28 octombrie a.c., la Sibiu, s-a desfășurat cea de-a XV-a Conferință Internațională de Învățământ Virtual. Cu această ocazie organizatorii conferinței au lansat volumul în care profesori din țară și din străinătate au publicat articole care promovează tehnologii și metodologii inovative în cercetare, în educație.  

Articolul științific Bringing the scientists perspective on Science in the classrooms (n. trad.: Aducerea în sala de clasă a perspectivei cercetărilor asupra științei) este semnat de profesorii drd. Daly Marciuc și Viorel Solschi de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare și de lectorul universitar dr. Cristina Miron de la Facultatea de Fizică a Universității din București.

Alt studiu, cu titlul Developing students creativity by Physics lessons (n. trad.: Dezvoltarea creativității elevilor prin lecții de fizică), este semnat de profesorul drd. Daly Marciuc Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare și de lectorul universitar dr. Cristina Miron de la Facultatea de Fizică a Universității din București.

Unul dintre motto-urile ce deschid volumul ICVL 2017 este din scrierile lui Roger E. Bohn: Learning is evolution of knowledge over time. (n. trad. Învățarea este evoluția cunoașterii în viitor).