Dix ans de Nos Essais

Lansarea nr.10 al revistei NOS ESSAIS

 

Activitatea noastră, din data de 7 aprilie 2022,  se înscrie în seria celor dedicate Lunii Francofoniei ( expoziții tematice, vizionări de filme, audiții muzicale, atestat DELF) și care are ca scop lansarea noului număr al Revistei școlare  în limba franceză NOS ESSAIS  ( Încercările noastre), mai precis numărul 10 al noii serii a revistei.

Prima serie cuprinzând 4 numere a fost publicată între anii 1935-1936, la inițiativa profesorului de limba franceză, Aurel Peia, din dorința de a-i face pe elevi să cunoască și să înțeleagă mai bine  cultura și literatura reprezentată de Voltaire, Molière, Baudelaire, Balzac. Revista cuprindea doar creații originale ale elevilor liceeni.  La acea vreme, a fost unica  revistă școlară în limba franceză din județ.

Din noua serie, coordonată de prof. Molnar Mariana, începând cu anul  2012, a fost publicat câte un număr în fiecare an, lansarea având loc în jurul datei de 20 martie, Ziua Francofoniei. Din nefericire, în  2021, din cauza pandemiei, șirul s-a întrerupt, pentru a fi reluat in 2022, cu acest număr aniversar.

Al doilea obiectiv al acestei întâlniri este decernarea diplomelor elevilor și profesorilor coordonatori de proiecte, care s-au evidențiat la Concursul Premiile CFA, organizat de Cluburile Francofone de Afaceri, în colaborare cu Institutul Francez din Cluj și investitori din Transilvania. Bineînțeles că elevii își vor prezenta proiectele. De asemenea, vom înmâna atestatele elevilor care au promovat examenul lingvistic la Limba franceză, DELF, nivel B1.

Evidențierea acestor activități are rostul de a îndemna tânăra generație să conștientizeze importanța cunoașterii limbilor străine pentru o mai bună integrare pe piața muncii și pentru o mobilitate mai deschisă spre domenii ca medicină, IT, tehnologie, industrie, ecologie, drept, limbi moderne aplicate etc.

 

Prof. Molnar Mariana

Redactor-șef al revistei NOS ESSAIS