Moment aniversar dedicat profesorului doctor Ovidiu T. Pop