Elevii informaticieni de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare au reprezentat, cu onoare, județul Satu Mare la Concursul Interjudețean “Grigore Moisil”.

31.03.2023

Elevii informaticieni de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare au reprezentat, cu onoare, județul Satu Mare la Concursul Interjudețean “Grigore Moisil”. 

Premii obținute: 

🥇Premiul I -cu punctaj maxim-Luca Mureșan (clasa a VII-a); 

🥈Premiul II-Caracioni Octavian (clasa a X-a B)

🏅Mențiune: Nistor Adam (clasa a V-a), Boitor Socolan Niculae (clasa a Vl-a), Dragoș Andrei (clasa a  Vlll-a), Bretan Alexandru (clasa a IX- a B) și David Alex (clasa  a XI- a B).