Centrul ECDL

       În colegiu funcționează un centru de certificare a competențelor în domeniul tehnologiei informației și a comunicării. Abrevierea ECDL provine de la "European Computer Driving Licence", adică "Permisul European de Conducere a Calculatorului". Centrul este acreditat de ECDL România s.a. și oferă posibilitatea elevilor si personalului din învățământ să obțină certficări cu recunoaștere internațională, inclusiv certificări care permit echivalarea probei de competențe digitale a examenului de bacalaureat.

Pentru detalii vizitați site-ul dedicat

Centrul ECDL Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare